Prihlasovanie abstraktov

REGISTRÁCIA ABSTRAKTOV PREDĹŽENÁ DO 25.6.2019

KONTAKTNÁ OSOBA
ABSTRAKT INFO

Uvedenie preferencie neznamená automaticky aj jej akceptáciu.

TEXT ABSTRAKTU